Keetie Klinkenberg is Yoga Flower (ENGLISH BELOW)

Yoga heeft altijd mijn aandacht getrokken. Vanaf mijn twintigste volgde ik hier en daar yogalessen en in 2006 kreeg ik de smaak echt te pakken. Ik probeerde verschillende stijlen uit en ontdekte dat yoga een wereld op zich is.

Door yoga voelde ik dat ik meer ben dan ‘dat onrustige hoofd’. Het maakt mij bewuster van mijn lijf en bewuster van mijzelf. Het is een ware ontdekkingsreis en mijn passie. Yoga is heerlijk, heeft zoveel voordelen en dat wil ik graag delen!

Ik heb diverse yogaopleidingen gevolgd in binnen en buitenland en geef les sinds 2011. Door de jaren heen heb ik lesgegeven in verschillende yogastudio’s en sportscholen en bij diverse bedrijven in Amsterdam en vervolgens in Barcelona en Duitsland waar ik een aantal jaren gewoond heb. Daarnaast organiseerde ik yogaretreats in Spanje. Na een zwangerschapsverlof ben ik weer teruggekeerd naar Nederland en combineer ik een parttime baan als planoloog met de zorg voor mijn twee kids en start ik in 2022 weer met yogalessen.

Mijn Yoga CV:
2009 – 2013: 4-jarige opleiding tot Hatha Yogadocent aan de Yoga Academie Nederland in Amsterdam
2011: Vinyasa Yoga Teacher Training met David Lurey in Brazilië (200 uur, Yoga Alliance)
2012: Vinyasa Flow Sequencing Training met Julie Martin bij Brahmani Yoga in Goa India (55 uur, Yoga Alliance)
2013: Yin Yoga en Anatomie Teacher Training met José de Groot in Amsterdam (50 uur)
2013: Ashtanga Yoga Rocket Yoga Immersion met David Kyle in Barcelona (40 uur)
2014: Svaha Yoga Teacher Training met Gosta en Patrick in Amsterdam (70 uur)
2014 – 2015: Vinyasa Yoga Teacher Training met Amelie Strecker Yogaroom Barcelona (200 uur, Yoga Alliance)

Verder volgde ik cursussen, lessen, workshops en retreats bij o.a. Svahayoga (Amsterdam), Martyn Hoogstra (Amsterdam), Corine Leegwater (Amsterdam), Sarah Powers (USA), Clayton Horton (USA), Daniel Strausser (Zweden), Shiva Rea (USA), Laughing Lotus Yoga Center (New York), The Sunshine Network for Traditional Thai Yoga Massage (Thailand) en Vipassana Meditatie Centrum Dhamma Pajjota (België).

Ik word steeds opnieuw geïnspireerd door nieuwe ervaringen en ontmoetingen. Het yogapad is een oneindig pad en ik ben blij en dankbaar dat ik deze gevonden heb!

Keetie Yoga Flower

Wat is een Yoga Flower?

De symbolische bloem voor yoga is de lotus. De lotus groeit in donker modderig water en komt naar de oppervlakte om prachtig te bloeien in de richting van het licht.

Flower is het Engelse woord voor (op)bloeien. Met yoga maak je tijd en ruimte voor jezelf en daarmee ruimte om je te ontwikkelen, tot bloei te komen.

In het woord Flower zit het woord Flow. Flow betekent ‘stromen’. Door yoga leer je de dingen te accepteren zoals ze zijn en mee te stromen met de veranderingen in het leven.

Flow is ook de naam voor een mentale toestand waarin je volledig opgaat in bezigheden. Je bent dan zo geconcentreerd dat je helemaal geen tijd hebt om aan andere dingen te denken. Het gaat alleen om het hier en nu en er zijn geen afleidende gedachtes. Tijdens het beoefenen van yoga kun je ook dit gevoel van flow ervaren.

Een Yoga Flower is iemand die helemaal tot zijn recht komt, leeft in het hier en nu en met de veranderingen in het leven mee stroomt….dankzij yoga!

Logo Yoga Flower

Keetie Klinkenberg is Yoga Flower

Yoga has always been part of my life. In my early twenties I took my first yoga classes but as of 2006 I really got into the practice. I tried different styles and discovered that yoga is a world in itself.

Through yoga I felt that there is actually more than only that ‘restless mind’. The practice makes me more aware of my body and more aware of myself. It is a true life journey and my passion. Yoga is wonderful, and has so many things to offer that I want to share!

I have participated in several yoga courses at home and abroad and have been teaching since 2011. Over the years I have taught in various yoga studios, gyms and companies in Amsterdam and in recent years in Barcelona and Germany. I also organized several yoga retreats in Spain. After maternity leave I returned to the Netherlands and nowadays I combine a parttime job in urban planning with the care for my two kids and I will start teaching yoga classes again in 2022.

My yoga CV:
2009 – 2013: 4-year degree in Hatha Yoga at the Dutch Yoga Academy in Amsterdam
2011: Vinyasa Yoga Teacher Training with David Lurey in Brazil (200 hour Yoga Alliance)
2012: Vinyasa Flow Sequencing Training with Julie Martin at Brahmani Yoga in Goa India (55 hour Yoga Alliance)
2013: Yin Yoga and Anatomy Teacher Training with Jose de Groot in Amsterdam (50 hours)
2013: Ashtanga Yoga Rocket Yoga Immersion with David Kyle in Barcelona (40 hours)
2014: Svaha Yoga Teacher Training with Gosta and Patrick in Amsterdam (70 hours)
2014 – 2015: Vinyasa Yoga Teacher Training with Amelie Strecker Yogaroom Barcelona (200 hours Yoga Alliance)

I attended courses, classes, workshops and retreats with: Svahayoga (Amsterdam), Martyn Hoogstra (Amsterdam), Corine Leegwater (Amsterdam), Sarah Powers (USA), Clayton Horton (USA) Daniel Strausser (Sweden), Shiva Rea (USA), Laughing Lotus Yoga Center (New York), The Sunshine Network for Traditional Thai yoga Massage (Thailand) and Vipassana Meditation Centre Dhamma Pajjota (Belgium).

Again and again I get inspired by new experiences and encounters. The yoga path is an infinite path and I am happy and grateful that I discovered it!

What is a Yoga Flower?
The symbolic flower for yoga is the lotus. The lotus grows in dark muddy water and rises to the surface to bloom beautifully in the direction of the light.

Flower is the English word for ‘blooming’. Through yoga you create time and space for yourself and thus, space to evolve and to flourish.

The word Flower contains the word ‘Flow’ which means ‘to stream’ or ‘to float’. Through yoga, you learn to accept things as they are and to flow with the changes in life.

‘Flow’ is also the word for a mental state in which you are completely immersed in the moment. In these moments you are completely focused and you don’t have time to worry or to think about what was or what will be. It’s all about the here and the now. No distracting thoughts appear. While practicing yoga, you can also experience this sense of flow.

A Yoga Flower is someone who is fully appreciated, fully present and flows with the changes in life….through the practice of yoga!